رزین تبادل یونی

توضیحات

آب­های مورد مصرف در صنایع و شرب در کشور ایران دارای املاح ‏زیادی می­باشند. املاح کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آب­های کشور بشمار می روند. مقدار بیش از حد این املاح در مصارف صنعتی و خوراکی و بهداشتی خطرناک می­باشد. ‎سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، ‏برجهای خنک کننده و سیستم­های سرد کننده می باشد‎. سختی بیش از حد آب باعث سوء هاضمه و بروز بیماری­های کلیوی در ‏انسان می­شود‎. همچنین در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت آب باعث افت رنگ می شود.

رایج ترین روش برای حذف سختی آب و سختی­گیری استفاده از دستگاه سختی ­گیر رزینی می باشد.مواد شیمیایی مورد مصرف در سیستم سختی ­گیر معمولا سیلیس و ‏رزین کاتیونی و یا رزین آنیونی می­ باشند. در فرایند سختی گیری به منظور حذف کلسیم و منیزیم، آب سخت را از ‏میان بستر رزینهای تبادل یونی که در داخل یک مخزن استوانه­ای و ‏عمودی قرار دارند، عبور می نمایند. رزین تبادل یونی، سدیم موجود خود ‏را با کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می نماید به گونه ای که آب ‏عبوری از بستر رزین،بدون سختی و تنها حاوی نمک­های سدیم میباشد ‏و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین به جای می­مانند. این رزین ها دارای ظرفیت محدودی می­باشند و پیش از اینکه ظرفیت رزین سختی گیر اشباع شود باید آن را احیا کرد.

عملیات احیا سازی با محلول ‏کلرید سدیم یا همان نمک متبلورانجام می­شود‎. اگر رزین کاتیونی با محلول کلرور سدیم یا نمک شسته شود، ‏خاصیت سختی­گیری خود را باز می یابد و احیاء میگردد. خلوص نمک ‏عامل بسیار مهمی در احیای رزین کاتیونی می­باشد. ‎ معمولا  برای احیای رزین از محلول آب و نمک با غلظت 10% استفاده می­شود. ‏غلظت­های کمتر و یا بیشتر از 10%  اثر کمتری دارند.

بازرگانی مهرشیمی فروشنده انواع رزین های تبادل یونی جهت تصفیه و سختی گیری آب آشامیدنی، صنایع و کارخانجات وارد کننده رزین کاتیونی و رزین آنیونی و رزین میکسبد پرولایت ‏انگلیس می باشد.