با ما در تماس باشید

محور اصلی توسعه مهر شیمی بر اصالت مواد اولیه و مشتری مداری استوار است.
ارائه کالا به شرط آنالیز و با کیفیت متمایز، متضمن اعتبار ماست.

شما می توانید از طریق روش های ارتباطی درج شده با ما در ارتباط باشید.
در صورت تمایل به حضور در دفتر بازرگانی، لطفا هماهنگ نمایید.

روش های ارتباط با ما