شامل ترکیباتی از مواد شیمیایی جهت تصفیه آب در مصارف خانگی ، استخر های شنا و همچنین گند زدایی از پساب آبهای صنعتی می باشد.

Showing all 10 results